உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

ஆங்கிலச் சொல் எழுத்துக் கூட்டல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் விபரம்

IMG_20151227_164954IMG_20151227_165015

பாலர் பிரிவு
1. தனிஸ்கா குகன்
2. சானுஜா சுதாகரன்
3. பிரித்கா புலேந்திரன்

முதலாம். இரண்டாம் வகுப்பு

1. ஆதித்யா பாலசிங்கம்
2. கிசோன் தயாறுபன்
3. கனிஸ்திகா சுபேந்திரன்

முன்றாம், நான்காம் வகுப்பு

1. அபிசன் றதீஸ்குமார்
2. சாகிசன் சர்வானந்தன்
3. மதுசன் செல்வரட்ணம்

ஐந்தாம், ஆறாம் வகுப்பு

1. கோபிசன் வினோதறுாபன்
2. திவ்யன் விமலறுாபன்
3. அபிரா இறதீஸ்குமார்

ஏழாம், எட்டாம் வகுப்பு

1. சங்கீத் ஞானேஸ்வரன்
2. யுவராம் கேதீஸ்வரன்
3. சயினா பாலசிங்கம்

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-content/themes/nnnnn/comments.php on line 203

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து