உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

00001
00002

3 Responses to “சீரழிந்து வரும் இந்துக்கள் சடங்குகள் – சடங்கு -2 பூப்புனித நீராட்டு”

 • Unmai:

  உங்களுடைய ஆக்கம் மிகவும் பலன் உடையது: இளம் சமுதாயமும் புரியக் Kஊடியமதிரி ஆங்கிலத்திலும் இவை போன்றதை வெளியிடவும்:
  நன்றி உங்களது அழகு தமிழுக்கு.

  • kunathilagam santhai:

   மன்னிக்கவும் ஆங்கிலத்தில் எழுதக் கூடிய ஆற்றல் என்னிடம் இல்லை .தயவு செய்து உங்களால் இதை மொழி பெயர்த்து எழுதமுடியுமானால் ,உங்களுக்கு வசதி இருந்தால் செய்தால் நல்லது என நினைக்கிறேன் .

 • kunathilagam santhai:

  எனது அடுத்த ஆக்கம் ,
  சடங்கு -3 இந்துக்கள் திருமணம்

Leave a Reply for kunathilagam santhai

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து