உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

எமது பாடசாலை விளையாட்டு அணியினர்க்கு ரூபா 60 ஆயிரம் பெறுமதியான விளையாட்டு உடை 2014 இல் அன்பளிப்புச் செய்த சிவபாதம் சிவானந்தம் அண்ணர் அவர்கள் தற்போதய ஊர்விஐயத்தின் போது ரூபா 50 ஆயிரம் பெறுமதியான தோத்திரப்பாடல்கள் அடங்கிய புத்தகங்கள் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வழங்கியதுடன் 30 ஆயிரம் ரூபா செலவில் சிறுவர் விளையாட்டு உபகரணமும அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டது

//people.panipulam.net/#!album-638

Leave a Reply

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து